PROFIELINTERIM COMMUNICATIE MANAGEMENTCOMMUNICATIEADVIESPRESENTATIES EN TRAININGENCOACHING
 
naar homepage      vorige pagina
 

Interim Communicatie Management

In deze tijd is sterke behoefte aan deltawetenschappen, het verbinden van Alfa, Beta en Gamma wetenschappen. Het gaat om bruggenbouwers dus die in staat zijn anderen te inspireren en het beste naar boven te halen en met focus op het eindresultaat. Daarvoor zijn platformbouwers nodig die in staat zijn zich weg te cijferen voor het team.

QVC werkt vanuit die visie en kiest voor een rol in het spectrum hoogwaardige executie: Slagvaardige en oplossingsgerichte communicatieprofessionals opereren rond de scheilijn van uitvoering en strategie en hebben een goed gevoel voor beide. Alleen vanuit die positie kunnen ze doen wat de opdrachtgever vraagt: "los mijn probleem op".


 Meer weten? Neem dan hier contact met mij op


Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag (www.minvenw.nl)
Ontwikkel een communicatiestrategie voor het openbaar vervoer onder de "branding" van het mobiliteitsmerk www.vanAnaarBeter.nl. Besteed aandacht aan de organisatie van de communicatie en draag bij aan de introductiecampagne van de OV-chipkaart, de nieuwe manier van reizen en betalen in het gehele OV.
 www.vananaarbeter.nl / www.ov-chipkaart.nl

Stichting ICTU/kenniscentrum Electronische Overheid (ELO), Den Haag (www.e-overheid.nl)
Binnen de elektronische overheid lopen talloze programma’s met ieder een eigen identiteit en huisstijl. Om tot een meer eenduidig en herkenbaar beeld te komen is een overkoepelend beeldmerk met huisstijl en kernboodschappen ontwikkeld. Daardoor krijgt de e-overheid een gezicht en wordt de samenhang tussen al die ICT-initiatieven helder.

Opdracht: Leg de basis voor de implementatie van deze communicatiestrategie e-overheid en help het Kenniscentrum e-overheid om te vormen tot een servicegerichte organisatie voor de andere ICTU-programma’s binnen de elektronische overheid.
 Lees hier de referentie van Riet van Loon, Programmamanager Kenniscentrum ELO

GBO.Overheid, Den Haag (www.gbo.overheid.nl)
De Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Overheid (GBO.Overheid) is een nieuwe organisatie waarin een aantal programma’s uit de electronische overheid opgaan en daarmee van een tijdelijk programma, veranderen in een permanente overheidsbrede voorziening die op één centrale plaats wordt beheerd. Het gaat onder meer om DigiD, PKI Overheid, Govcert en ICTAL. Opdracht: beschrijf en leg de basis voor de organisatie van de communicatie en smeed de afzonderlijke communicatieprofessionals van de programma’s tot één GBO.Overheid communicatieteam.
 www.gbo.overheid.nl 

 
Be-Value Apeldoorn (www.be-value.nl)
Analyseer de communicatie van Be Value, ontwikkel een resultaatgerichte en planmatige aanpak gericht op concrete resultaten en implementeer deze werkwijze als interim communicatiemanager tot de komst van een communicatiemanager in loondienst.
 Lees hier de referentie door Rik Hoogenberg, Algemeen Directeur Be value

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (i.o.v. Yacht Rotterdam) (www.minvenw.nl)
Na eerdere pogingen was het zeer noodzakelijk de campagne Nederland leeft met Water op gang te brengen. Geen makkelijke klus, zo hadden we inmiddels aan den lijve ondervonden. We zochten een zware en vooral praktisch georienteerde adviseur...
 Lees hier de referentie door Jenneke de Sain

PinkRoccade Public, Zoetermeer (i.o.v. Composite , Den Haag) (www.pinkroccade.nl)
Reorganiseer de communicatiefunctie binnen deze werkmaatschappij en zorg voor een sterke inbedding van communicatie richting het management. Zorg dat de rebranding van het Roccade naar het PinkRoccade label probleemloos verloopt.

Novaxess Amsterdam (in opdracht van Compositie, Den Haag) (www.novaxess.nl)
O
ver zes weken zal Novaxess groots haar marktintroductie plaats laten vinden op de Nederlandse markt. Verzorg als interim communicatie manager Novaxess de aansturing van en samenwerking met de twee ingeschakelde externe bureaus.

 


 
© Quo Vadis Communicatie 2005